เกี่ยวกับเรา

บริษัท นวธรโยธา จำกัด

จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551
ทะเบียน นิติบุคคลเลขที่ 0105551000833
ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 100/112 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มากกว่าคำว่า “ก่อสร้าง”

เราให้ความสำคัญกับลูกค้า และ ความต้องการของลูกค้า คือสิ่งสำคัญสูงสุด
ลูกค้าสามารถเลือกความเป็นตัวเองเพื่อความสบายใจในการอยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกวัสดุ และการดำเนินการ
มั่นใจ ไม่ทิ้งงาน

ลูกค้าบางส่วนของเรา

กิจกรรมเพื่อสังคม

Message us